Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2014:298) om statsbidrag till utrustning för elektronisk kommunikation

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1099
Omnämnda SFS
2014:298
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Tillstånd och tillsyn, Socialrätt, Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt