Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:1500) om stöd för åtgärder inom ramen för livsmedelsstrategin

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:271
Omnämnda SFS
2018:1500
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Offentlig ekonomi, Jakt och fiske