Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2021:199
Omnämnda SFS
2021:131, 2017:1334
Rättsområden
Tullärenden, punktskatter m.m., Trafik och fordon, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt