Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2023:589) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2024

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2023:814
Omnämnda SFS
2023:589
Rättsområden
Övrig skatterätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Tullärenden, punktskatter m.m.

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig