Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2022:1171
Omnämnda SFS
2009:641, 2018:1174, 2022:652
Rättsområden
IT-rätt, Fri rörlighet, Förvaltningsrätt, Offentlighet och sekretess, Marknadsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig