Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:721) om stöd till forsknings- och utvecklingsprojekt inom förorenade områden, dels ändring i samma förordning

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1089
Omnämnda SFS
2017:721
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik, Compliance - hållbarhet