Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2020:278
Omnämnda SFS
2015:481, 2019:198
Rättsområden
Skola och utbildning, Förvaltningsrätt