Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familjemedlemmar

Utgivningsdatum
SFS-nummer
2019:603
Omnämnda SFS
2019:111
Rättsområden
Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av anknytning