Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om upphävande av förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:1083
Omnämnda SFS
2008:1407
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Infrastruktur, Övrig miljörätt, Compliance - hållbarhet