Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2020

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:595
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Övrig skatterätt, Kommunalrätt