Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:107
Avsändare
Socialdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Offentlig ekonomi, Kultur, idrott och fritid, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt