Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fråga om högre åberopad inkomst trots oskyddad SGI inte intressant för HFD

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt, Övrig arbetsrätt