Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fredrik Reinfeldts skatteuppgifter blir sak för HFD

Fredrik Reinfeldts skatteuppgifter blir sak för HFD
Frågan i vilken utsträckning uppgifter på skattekontot omfattas av sekretess ligger nu på HFD:s bord. Foto: Isak Bellman
Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Deklaration och förfarande, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi