Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

”Fristående hus” i detaljplan hindrar inte bygglov för flerbostadshus

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Tillståndsfrågor, Plan- och byggnadsfrågor