Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Gåvoutfästelse ogiltig – kunde inte göras gällande under givarens livstid

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Arv, gåva och testamente, Avtalsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig