Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:129
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - försäkring, Kredit, finans- och bankrätt