Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hade inte rätt att frånträda förhandsavtal — skyldig betala 8,4 miljoner

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Tvist mellan enskilda, Bostadsrätt, Avtalsrätt