Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hamn får muddras trots ålgräs – egendomsskyddet går före

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Djur- och växtskydd