Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD återställer försutten tid i vårdnadsmål

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Civilprocess, Vårdnad, umgänge och boende