Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Bättre rätt till utmätt hästsläp inte styrkt

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt