Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Inget brott när ”oskickligt” ombud avvisades

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Domare, Straffprocess, Brott mot person