Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör hur ett näringsförbud ska utformas

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott