Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD klargör straffvärdet för grovt vållandebrott genom grov misshandel

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Brott mot person