Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD nekar nordisk motståndsman prövning av vapeninnehav

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt