Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte dom mot man som släppt ut orenat avloppsvatten från toalett

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Sanitet, ventilation m.m., Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik, Miljöbrott

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).