Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar inte dom mot man som släppt ut orenat avloppsvatten från toalett

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Sanitet, ventilation m.m., Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik, Miljöbrott