Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar om myndigheter ska betala dröjsmålsränta

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt, Insolvensrätt