Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD prövar om vitesansökan får delges genom ’spikning’

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt