Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva mål om bättre rätt till fastighet

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Fastighetsköp, Köprätt, Avtalsrätt