Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva vilket beviskrav som gäller i tvist om bättre rätt till utmätt hästsläp

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Utsökningsrätt, Sakrätt