Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD tvingar fram ny prövning av överlämnande enligt europeisk arresteringsorder

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Åklagare, Domare, Straffprocess, Utlämning på grund av brott, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt