Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hederskuvad flicka tvingades gifta sig – föräldrarna döms

En flickas föräldrar döms för äktenskapstvång för att genom våld, dödshot och utnyttjande av flickans utsatta situation, ha tvingat henne att gifta sig med en pojke - enligt afghansk tradition. Enligt underinstanserna är det försvårande att gärningen skett i en hedersrelaterad kontext och att giftermålet syftat till att återupprätta familjens heder.

Hederskuvad flicka tvingades gifta sig – föräldrarna döms

Åtalas för äktenskapstvång

En 53-årig man och en 46-årig kvinnan åtalades vid Nacka tingsrätt för äktenskapstvång mellan mannens underåriga dotter och en pojke som dottern träffat i skolan.

Enligt åklagaren hade mannen och dotterns styvmor – det vill säga 46-åringen – tillsammans genom olaga tvång och genom utnyttjande av ungdomarnas utsatta situation förmått dottern samt pojken att ingå äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse, enligt afghansk tradition. Detta skulle ha skett den 6 maj 2017 i Tyresö genom att ett vigselbevis upprättades av en tillkallad mulla (islamisk ledare red. anm.), vilket bevittnades och skedde med ringutväxling.

Det olaga tvånget hade enligt åtalet därutöver bestått av att både dottern och pojken fått motta dödshot eller hot om att skadas om de inte gifte sig. Pappan och styvmodern ska även ha sagt till dottern att mannen skulle ta henne till Afghanistan om giftermålet inte blev av.

Ville återupprätta familjens heder

Åklagaren påstod att allt detta dessutom hade skett med uppsåt att återupprätta familjens heder.

Flickan berättade att hon, föräldrarna och småsyskonen hade flytt från Afghanistan år 2015 och att hennes tillvaro i Sverige fram till maj 2017 hade präglats av att hon tagit stort ansvar i familjen och i hemmet. Hon hade träffat pojken – ett ensamkommande flyktningbarn – innan påsklovet 2017 på hemspråksundervisningen och hade då börjat umgås i smyg, av rädsla för vad föräldrarna skulle säga.

När flickans storebror sett henne och pojken umgås i tvättstugan hade han ringt deras föräldrar. 53-åringen hade blivit riktigt arg och enligt flickan örfilat henne, sparkat henne medan hon låg ner, sagt att hon var äcklig, inte var värd något, att hon skadat familjens heder och att familjen borde ha lämnat henne i Afghanistan.

Den första frågan för tingsrätten var om tonåringarna ingått ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse den 6 maj 2017, och om de i så fall hade förmåtts, mot deras vilja, att göra detta av 53-åringen och 47-åringen. Påståendet att flickan levde i en hederskontext hade betydelse för bedömningen.

Flickans berättelse trovärdig

Tingsrätten fann inledningsvis att flickan på ett detaljerat och sammanhängande sätt berättat om sin tillvaro, händelserna under påsken 2017 och tiden därefter. Även om hon gav ett ungt intryck hade hon på ett klart och tydligt sätt berättat detaljer som gav ett självupplevt intryck.

Ett exempel var att hennes 53-årige pappa önskat att det var hon som dött i terrordådet på Drottninggatan.

Att hon inte berättade om våldet och kränkningarna för sin mentor på skolan förrän hon hört sin pappa på telefon prata om att skicka henne till Afghanistan, framstod också som logiskt givet den situation hon befunnit sig i.

Får stöd av vigselförrättaren

Genom den omfattande utredningen bestående av framför allt vittnesuppgifter från flickan och pojken, men även bland annat iakttagelser som gjorts direkt vid omhändertagandet av flickan, var det utrett att hon och hennes familj levde i en hederskontext. De tilltalades uppgifter om att dottern hade levt ett normalt liv framstod därför som en ren efterhandskonstruktion.

Avseende vigselceremonin bekräftade flera vittnen – däribland vigselförrättaren själv – att vigselbeviset som upprättats är giltigt i Afghanistan.

Föräldarna döms

Sammanfattningsvis fann tingsrätten det bevisat att 53-åringen och 46-åringen tillsammans och i samförstånd genom olaga tvång och utnyttjande av ungdomarnas utsatta belägenhet förmått dem att, mot deras vilja, ingå äktenskap med varandra enligt afghansk tradition.

De dömdes därför för äktenskapstvång vid två tillfällen till två år och tre månaders fängelse. De ålades solidariskt med varandra betala 90 kronor plus ränta till flickan samt 45 000 kronor plus ränta till pojken i skadestånd.

Svea hovrätt ansluter sig inledningsvis till tingsrättens utförliga dom beträffande skuld och rubricering. Beträffande straffvärde och påföljd gör dock hovrätten en något annorlunda bedömning.

Vid straffvärdesbedömningen beaktar hovrätten att flickan har misshandlats av sin pappa vid flera tillfällen. Vidare har både flickan och pojken utsatts för allvarliga dödshot. Våldet och hoten har därtill varit ett led i det olaga tvånget som syftat till att ungdomarna skulle ingå äktenskap med varandra.

Hederskontexten försvårande omständighet

En försvårande omständighet är också att flickan fostrats i en hederkontext där hon varit kontrollerad av sin pappa och styvmodern och att motivet till brotten var att återupprätta familjens heder. Brottsligheten har samtidigt drabbat flickan på så sätt att hon tvingats lämna sitt hem och sin skola och leva i ett skyddat boende. Även pojken har sett sig tvungen att flytta på grund av oro och rädsla.

Vid en samlad bedömning anser hovrätten att straffvärdet uppgår till ett år och nio månaders fängelse. Tingsrättens dom ändras i enlighet med detta men någon annan bedömning avseende skadeståndet görs inte. Därtill tillerkänns flickan 7 200 kronor och pojken 2 400 kronor i ersättning för sveda och värk. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Påföljd, Brott mot person, Övrig familjerätt, Äktenskap och samboende