Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hemtjänst i sommarstugan får inte nekas under pandemin — HFD meddelar inte PT

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Hälso- och sjukvårdsrätt