Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD återförvisar mål om allmän handling till kammarrätt

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Domare, Offentlighet och sekretess