Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD går emot underinstanserna i fråga om underlag för egenvård

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialförsäkring, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt