Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Ingen rätt att överklaga bevissäkring som redan genomförts

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Revision och granskning, Deklaration och förfarande, Domare, Skatteprocess, Förvaltningsprocess, Mänskliga rättigheter, Europakonventionen