Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD klargör vilka ersättningsschabloner som gäller för distansbiträden

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Förvaltningsrätt