Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Krävs inte viss tidsminskning för omprövning av assistansersättning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Skola och utbildning, Förvaltningsrätt