Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD överväger att begära förhandsavgörande i mål om momsbefrielse

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Fri rörlighet, Mervärdesskatt, Deklaration och förfarande, Övrig europeisk rätt, Tullrätt, Tullärenden, punktskatter m.m., Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga