Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD överväger att begära förhandsavgörande om koncerninterna tjänster

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Associationsrätt - aktiebolagsrätt, Fri rörlighet, Mervärdesskatt, Skatteflykt, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga