Skatteflykt

Nyheter (336)

Inte skatteflykt lämna koncernbidrag

I motsats till förvaltningsrätten anser kammarrätten att det inte finns tillräckligt stöd för att koncernbidrag lämnades för att skapa et...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt