Skatteflykt

Nyheter (302)

Swedish Matchs transaktioner var skatteflykt

Kammarrätten anser att även om Swedish Matchs omstrukturering kan ha haft vissa praktiska fördelar för koncernen har det primära syftet m...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt