Skatteflykt

Nyheter (286)

Swedish Matchs transaktioner var skatteflykt

Kammarrätten anser att även om Swedish Matchs omstrukturering kan ha haft vissa praktiska fördelar för koncernen har det primära syftet m...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Bolag nekas avräkning med miljardbelopp

Ett bolag nekas avräkning på två miljarder kronor i fiktiv belgisk skatt. Liksom Skatteverket anser förvaltningsrätten att dubbelbeskattn...

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt