Skatteflykt

Nyheter (309)

Swedish Matchs jämkning blir fråga för HFD

Kammarrätten ansåg att Swedish Matchs omstrukturering hade det primära syftet att åstadkomma ett högre anskaffningsvärde för varumärket o...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Swedish Matchs transaktioner var skatteflykt

Kammarrätten anser att även om Swedish Matchs omstrukturering kan ha haft vissa praktiska fördelar för koncernen har det primära syftet m...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt