Skatteflykt

Nyheter (353)

Byte av gäldenär ger skatt på kursvinst

Högsta förvaltningsdomstolen slår med anledning av två förhandsbesked fast att ett byte av gäldenär innebär att en fordran är avyttrad oc...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt