Skatteflykt

Nyheter (347)

Podd: HD gör det lättare bevisa patientskador?

En kommande prövning i Högsta domstolen kan leda till sänkta beviskrav och göra det lättare för patienter att få ersättning för patientsk...

Byte av gäldenär ger skatt på kursvinst

Högsta förvaltningsdomstolen slår med anledning av två förhandsbesked fast att ett byte av gäldenär innebär att en fordran är avyttrad oc...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt

Inte skatteflykt lämna koncernbidrag

I motsats till förvaltningsrätten anser kammarrätten att det inte finns tillräckligt stöd för att koncernbidrag lämnades för att skapa et...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt