Skatteflykt

Nyheter (325)

Inte skatteflykt lämna koncernbidrag

I motsats till förvaltningsrätten anser kammarrätten att det inte finns tillräckligt stöd för att koncernbidrag lämnades för att skapa et...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Skatterätt

Swedish Matchs jämkning blir fråga för HFD

Kammarrätten ansåg att Swedish Matchs omstrukturering hade det primära syftet att åstadkomma ett högre anskaffningsvärde för varumärket o...

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Skatterätt