Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte biståndsmål gällande hemtjänst vid matvaruinköp

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Socialförsäkring