Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte cannabis som hinder för vapeninnehav

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Jakt och fiske