Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar marknadskontrollavgift för radioutrustning

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig offentlig rätt, Tillstånd och tillsyn, Förvaltningsrätt