Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar om namnbyte till ’Montclair’ kan godtas

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Folkbokföring, namnfrågor m.m.