Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD tvingar fram prövning kring maxkvantitet i ramavtalsupphandling

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig upphandling, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Övrig europeisk rätt