Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD: Utlämnande av löneuppgifter riskerar inte Kriminalvårdens verksamhet

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Kriminalvård