Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HovR fastställer miljöbrottsdom - efter utsläpp av orenat avloppsvatten från toalett

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Sanitet, ventilation m.m., Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik, Miljöbrott