Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Inga krav på minskad lastbilstrafik till hamn i Nynäshamn

Inga krav på minskad lastbilstrafik till hamn i Nynäshamn
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Sjö- och transporträtt, Tillståndsfrågor