Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen kombinationsfastighet på strandskyddat område – HD prövar inte frågan

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Naturskydd, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga