Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen prövning av LVU-vård till 16-åring med ”kraftig övervikt”

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Vårdnad, umgänge och boende